Home SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE EMMA – pesymistyczna wizja przyszłości pracowników biurowych, otoczonych nowymi technologiami